Dela

Ersta diakoni

Ersta diakoni erbjuder äldreboenden, hemtjänst, dagverksamhet och öppna mötesplatser. Välkommen till en äldreomsorg – som den borde vara.

Hela organisationen vilar på värdegrunden: ”Se människan”, utifrån att vi är professionella, skapar tillit och hopp. Det gäller både våra kunder och dig som medarbetare. Här ser vi dig och ger dig möjlighet att utvecklas utifrån just dina förmågor och resurser. 

Varje verksamhet tillämpar metoder och arbetssätt som är förankrade i forskning. Vår äldreomsorg finns i Stockholm, Uppsala, Gävle och Sundsvall. 

Som medarbetare hos oss får du ett generöst förmånspaket och möjlighet till både inflytande och insyn i verksamheten. 

Karriärmål
Hälsa
Extra förmåner
Ledarskap
Digitala verktyg
Utbildning

 • Inget vinstsyfte: Eventuellt överskott återgår i verksamheten. 
 • Värderingstyrd organisation: Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg.
 • Förmånsportal: Med rabatter och erbjudanden.
 • Aktiviteter: Som after works, löpargrupper och yoga.
 • Snabbväxande verksamhet: Möjlighet att växa inom organisationen.
 • Kompetensutveckling: Introduktionsutbildning, tillgång till kurser och möjlighet att ansöka om spetsutbildning.


Som medarbetare inom Ersta diakoni får du introduktionsutbildning, tillgång till kurser och möjlighet att ansöka om spetsutbildning.Karriärmål 

 • Individuell kompetensutvecklingsplan: Tillsammans hittar vi dina styrkor, vad du trivs med att göra och utformar därefter din individuella kompetensutvecklingsplan.
 • Utvecklingsmöjligheter: Ersta diakonis äldreomsorg växer snabbt. Det öppnar upp många möjligheter för dig som vill utvecklas och ta mer ansvar. Det finns även roller som ger dig extra ansvar inom vissa områden. Exempelvis:
  • koordinator
  • samordnare
  • gruppchef
  • möjlighet att delta i utvecklingsprojekt och i uppstart av nya verksamheter.
 • Rör dig inom organisationen: Vi driver både vård och omsorg inom Ersta diakoni. Inom äldreomsorgen finns hemtjänst, dagverksamhet, och äldreboenden. Vi har även individ- och familjeomsorg. Vi driver Ersta sjukhus och snart startar vi LSS-verksamhet på flera orter i Sverige. För dig som är intresserad finns möjlighet att bidra inom fler av våra verksamheter.  


Utbildning 

 • Introduktionsutbildning: Som ny medarbetare går du en introduktionsutbildning som består av såväl fysiska träffar som webbaserade kurser.
 • Kompetensutveckling: Vi arbetar strukturerat och säkerställer att all omsorgspersonal har den grundkompetens som behövs. Vi stöttar med extra kurser och utbildningar när det behövs, exempelvis kan du ansöka om spetsutbildning till demensundersköterska.
 • Akademiskt äldreboende: Vi jobbar nära forskning med målet att vara en lärande organisation som bedriver en omsorg baserad på ny kunskap. Vi använder arbetsmetoden Akademiskt äldreboende.

Ledarskap 

 • Chefsutveckling: Oavsett var i organisationen du arbetar ska du ha en bra chef. Vi har rutiner för att säkra så att vi arbetar på samma sätt inom hela organisationen. Exempel på rutiner som håller en hög kvalitet på vårt ledarskap är chefskörkort och utbildningar i utvecklande ledarskap.

 • Närvarande chefer: Du har en tillgänglig chef som är engagerad och insatt i verksamheten.
 • Vi ser människan: Vi arbetar med utvecklande ledarskap där vi ser hela människan. Vi utgår från dig och dina behov och resurser. Tillsammans hittar och lyfter vi det som just du är bra på.
 • Delaktighet och transparens: Det är lätt att vara med i förbättringsarbetet inom Ersta diakoni. Vi informerar regelbundet om verksamhetens styrning och samlas i exempelvis teammöten, förbättringsråd och reflektionsmöten. Vi har regelbundna arbetsplatsträffar med fokus på delaktighet och öppenhet.
 • Reflektion: På våra äldreboenden har vi veckovisa reflektionsmöten, som leds av verksamhetschefen. Här talar vi om hur vi jobbar, vad som fungerar bra och mindre bra samt vad vi kan ändra på.   


Extra förmåner 

 • Trygghet: Kollektivavtal med tjänstepension. Vi har samverkansavtal och nära relationer mellan verksamhet, stödfunktioner och arbetstagarorganisationer. 

 • Förmånsportal: Månadsavlönade medarbetare har tillgång till Förmånsporten. Här har du möjlighet att sy ihop ditt eget förmånspaket och du får tillgång till mängder av rabatter och erbjudanden på exempelvis biobiljetter, hotellvistelser eller friskvård. Du får även överblick över din anställning, såsom lönespecifikation, kompensation och andra förmåner.
 • Aktiviteter: En gång i månaden har vi after work på Ersta Terrassen i Stockholm, med utsikt över hela staden. Hit är alla medarbetare välkomna.
 • Tillgång till lokaler: Som medarbetare har du rabatt om du vill hyra vår restaurang Ersta Terrassen. Du har även rabatt om du äter här. 

Digitala verktyg 

Vi är måna om att förenkla och digitalisera våra arbetssätt. 

 • Digital signering: På våra boenden använder vi oss av digital signering av läkemedel.
 • Mobil tillgänglighet: Inom hemtjänsten får du tillgång till ditt schema  via mobilen. Du kan kan även ta emot instruktioner och signera insatser via mobilen.

 • Förmånsporten i mobilen: Som månadsavlönad medarbetare har du tillgång till Förmånsporten, som går att ladda ner som en app till mobilen. Du får även överblick över din anställning, såsom lönespecifikation, kompensation och andra förmåner.
   

  Hälsa 

  • Friskvårdsbidrag: 2000 kr/år för dig som är anställd med månadslön längre än 6 månader.
  • Aktiviteter: På huvudkontoret på Södermalm i Stockholm ordnar vi aktiviteter som är öppna för alla som arbetar inom Ersta diakoni. Ersta IF anordnar aktiviteter som exempelvis löpgrupp och yoga. Vi har även personalkör och meditation i Ersta kyrka. 

  En stolt historia och starka värderingar 

  Ersta äldreomsorg är en del av Ersta diakoni, som har bedrivit äldreomsorg i mer än 140 år. Du kommer märka att våra värderingar och vår människosyn är något vi lever efter. 

  Läs mer om Ersta diakonis historia, från 1850-talet fram till idag.


  Vi ser hela människan – oavsett roll 

  Vi har en tydlig värdegrund som bygger på att se hela människan och våra värdeord är professionalism, tillit och hopp. Det gäller både våra kunder och dig som medarbetare. Här ser vi till varje individs egna förutsättningar och behov.

  Läs mer om vårt värdegrundsarbete här  Allt vårt eventuella överskott återförs i verksamheten. Det ger oss möjlighet att göra det lilla extra.


  Icke vinstsyftande

  Ersta diakoni är en idéburen verksamhet utan vinstsyfte, vilket innebär att eventuellt överskott återförs i verksamheten. Det ger oss möjlighet att göra det lilla extra, både för dig som medarbetare och för våra kunder. En del av våra verksamheter finansieras med gåvomedel.


  Öppenhet och transparens

  Vi är måna om insyn i hur verksamheten styrs och hur beslut fattas. På våra arbetsplatsträffar och andra interna forum delar vi med oss av såväl ekonomi som verksamhetsbeslut och hur vi prioriterar våra resurser. Här kan du ställa frågor och komma med förslag. 

  Vi har årliga medarbetarundersökningar. Något som många medarbetare inom Ersta diakoni uppskattar är att man blir sedd och involverad.   Vi vill att våra kunder ska få fortsätta vara den unika person man är, bemötas med respekt, vistas i en vacker miljö och såklart – ha roligt. Detsamma gäller dig som medarbetare!


  Fokus på aktiviteter

  På boendena ordnar vi bio, gör extra fint inför helgen och serverar god mat utifrån ett unikt matkoncept som är individanpassat. 

  Många hemtjänster ordnar regelbundet aktiviteter och bjuder in kunder till fika, pyssel, bio med mera.   Hos oss får du utrymme att ge en god omsorg. 

  Ersta diakoni är en idéburen organisation som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande.

  Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer. Till oss är människor med alla livsåskådningar välkomna. 

  • Verksamhet: Sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning
  • Organisationsform: Idéburen verksamhet
  • Kollektivavtal? Ja
  • Arbetskläder? Ja 


  Läs mer om Ersta diakonis verksamhet på Seniorval: Ersta diakoni på Seniorval.se


  Här finns vi

  Kontakt

  Besöksadress huvudkontor:

  Erstagatan 1, Stockholm 


  Har du frågor? Hör av dig! 

  08 714 61 00

  hr@erstadiakoni.se 


  Besök Ersta diakonis webbplats 

  Sociala medier

  Lediga tjänster